Protocol Schoolfeest klas 9 tot en met 12

 

Het schoolfeest vindt dit jaar plaats op 13 juli van 21.00 tot 01.00 uur in De Melkweg, Lijnbaansgracht 234 in Amsterdam. Kaartjes à 7,50 zijn te koop in de kantine tijdens de grote pauze.

Alle bezoekers van het schoolfeest zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer. Leerlingen die
zich niet willen gedragen zullen van het feest verwijderd worden.

De toegang
o Toegang tot het schoolfeest wordt verleend op vertoon van een entreekaartje.
o Kaartjes zijn per voorverkoop op school of, voor leerlingen, aan de deur te verkrijgen.
o Bij de ingang van de locatie staan medewerkers van de locatie en twee docenten van het
GGCA. De docenten nemen de kaartjes in en strepen de namen van leerlingen af op een
klassenlijst.
o Leerlingen die bij aankomst onder invloed zijn van drank of drugs zal de toegang worden geweigerd. De ouders van de desbetreffende leerling zullen op de hoogte worden
gesteld en, indien nodig, zal de desbetreffende leerling per taxi naar huis worden vervoerd. De
kosten van de taxirit zijn voor rekening van de ouders.
o De portiers van de club hebben het recht om te fouilleren. Dit om te voorkomen dat er
drank, drugs of andere verboden voorwerpen mee naar binnen worden genomen. Bezoekers
die weigeren hieraan mee te werken zal de toegang tot het feest worden ontzegd.
o Eenmaal binnen, is men binnen. Er wordt niet meer naar buiten gegaan tenzij men vertrekt.
o Het feest begint om 21.00 en is afgelopen om 01.00 uur. De deuren sluiten om 22.30 uur


Alcoholhoudende drank, drugs en roken
o Op het schoolfeest wordt geen alcohol geschonken.
o Op schoolfeesten is het in bezit hebben van, het verhandelen of het gebruik van drugs verboden. De leerling die toch betrapt wordt op het in bezit hebben van, het verhandelen of het gebruik van drugs, wordt van het feest verwijderd en in overleg met de schoolleiding geschorst. Ook wordt hem/haar de toegang tot het eerstvolgende schoolfeest ontzegd. De betreffende teamleider gaat de volgende dag in gesprek met de leerling en er wordt een aantekening in Magister gemaakt.
o Roken is niet toegestaan, een eventueel aanwezige rookruimte kan dienst doen als ‘chillout’
maar ook daar wordt die avond niet gerookt.