Protocol Schoolfeest klas 7 en 8

 

Alle bezoekers van het schoolfeest zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer. Leerlingen die zich niet willen gedragen zullen van het feest verwijderd worden.

De toegang

  • Bij de ingang staan docenten van het GGCA. De docenten strepen de namen van leerlingen af op een klassenlijst. Het schoolfeest is alleen voor de leerlingen van klas 7 respectievelijk klas 8, dus niet voor vriend(inn)en van buitenaf.
  • Leerlingen die bij aankomst onder invloed zijn van drank of drugs zal de toegang worden geweigerd. De ouders van de desbetreffende leerling zullen op de hoogte worden gesteld en dienen hun kind op te halen. Ouders dienen bereikbaar te zijn.
  • Binnen = binnen. Er wordt niet meer naar buiten gegaan tenzij men vertrekt.
  • De feesten beginnen om 19.30 uur en is voor de zevende klassers afgelopen om 22.30 uur en voor de achtste klassers om 23.00 uur. Na 20.00 uur worden er geen leerlingen meer binnengelaten.

Alcoholhoudende drank, drugs en roken

  • Op schoolfeesten is het in bezit hebben van, het verhandelen of het gebruik van middelen verboden (onder middelen worden o.a. verstaan alcoholhoudende drank, tabak, cannabis en overige drugs).
  • De leerling die toch betrapt wordt op het in bezit hebben van, het verhandelen of het gebruik van middelen, wordt van het feest verwijderd en in overleg met de schoolleiding geschorst. Ook kan hem/haar de toegang tot het eerstvolgende schoolfeest ontzegd worden.
  • De teamleider gaat de eerstvolgende schooldag in gesprek met de leerling en er wordt een aantekening in Magister gemaakt.
  • Roken is niet toegestaan.