Ouderavonden


Elke jaarlaag organiseert tenminste twee keer per jaar een ouderavond. De avonden starten meestal gezamenlijk, dat wil zeggen met alle parallelklassen in de theaterzaal; het tweede deel van de avond is bestemd voor iedere klas afzonderlijk in een (klasse)lokaal. Deze avonden dienen een tweeledig doel. Ouders worden voorgelicht over zaken die van belang zijn voor het betreffende leerjaar. Bovendien versterken deze avonden de steunfunctie die de oudergroep als geheel voor iedere klas heeft. Het is dan ook zonder meer de bedoeling dat alle ouders de ouderavonden bezoeken.

Kijk voor actuele data in de Jaaragenda

Oudercursus

of... Hoe ontmoeten onze jongeren de wereld?


De opvoeding van pubers roept vaak vragen op. Hoe begeleid je nu je zoon of dochter door alle uitdagingen van deze tijd heen? Welke vragen kunnen we onszelf stellen in die begeleiding? Vanuit de achtergrond van onze school, de antroposofie (wat wijsheid omtrent de mens betekent) wordt op vijf avonden een cursus voor ouders gegeven waarin gezichtspunten worden aanngereikt waarmee iedereen weer op een nieuwe manier naar de opvoeding kan kijken. Klik hier voor meer informatie 

Zie jaaragenda voor cursusdata