organisatie


Het GGCA maakt deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord Holland; deze bestaat uit het Geert Groote College Amsterdam, de Adriaan Roland Holstschool te Bergen en het Rudolf Steinercollege Haarlem.
De bestuurder is de heer W. Brouwer (Wiebe). Hij is bereikbaar op het Geert Groote College, via mail en op telefoonnummer 020 574 5848.

De Raad van Toezicht bestaat mevrouw B.W. Groot (voorzitter), mevrouw A.J.H. van den Elzen (secretaris), de heer M.T Dingarten en mevrouw M.C.P. Visbeen. De Raad van Toezicht wordt niet inhoudelijk betrokken bij klachten.

Managementteam

Jan Smid, rector (interim)
Coralie Pluut, conrector onderwijs 
Fieke Otto-Ossenkoppele, teamleider klas 11 en 12
Michiel Suurmond, teamleider klas 9 en 10
Marleen van der Flier, teamleider klas 7 en 8

Schoolplan

Het beleid van onze school is vastgelegd in het Schoolplan 2015 -2019

Organogram

Klik hier voor het organogram van de school