Examenportaal VWO


Het examen voor Vwo bestaat uit het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en schoolexamens (SE's). Dit betekent dat sommige proefwerken, werkstukken, spreekbeurten, etc. onderdeel van het schoolexamen zijn. 

Vanaf de 10e klas krijgen de leerlingen te maken met zaken als het programma van toetsing en afsluiting (PTA), het examenreglement en de herkansingsregeling.

Rooster SE week 2

PTA klas 11

PTA klas 12


Eindwerkstuk klas 11

Het eindwerkstuk is een individueel project dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een open onderzoeksopdracht die gekoppeld is aan één van de profielvakken. Op de Vrije School noemen we het een eindwerkstuk, de overheid hanteert de term 'profielwerkstuk'.