Examenportaal Havo


Het examen voor Havo bestaat uit het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en schoolexamens (SE's). Dit betekent dat sommige proefwerken, werkstukken, spreekbeurten, etc. onderdeel van het schoolexamen zijn. 

In de laatste drie jaar krijgen de leerlingen te maken met zaken als het programma van toetsing en afsluiting (PTA), het examenreglement en de herkansingsregeling.

Rooster SE week 2

PTA 4 Havo

PTA 5 Havo
 

Eindwerkstuk klas 11

Het eindwerkstuk is een individueel project dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een open onderzoeksopdracht die gekoppeld is aan één van de zeven profielvakken. Op de Vrije School noemen we het een eindwerkstuk, de overheid hanteert de term 'profielwerkstuk'.