LOB klas 12 Havo en Vwo


In de twaalfde klas is de leerling aanwezig bij het Beroepensymposium. Op deze dag komen studenten en professionals vertellen over hun studie en/of beroep en volgt de leerling drie workshops. Dit jaar loopt de leerling ook een dag mee met een student van een opleiding naar keuze en voert hij/zij een voortgangsgesprek met de decaan. De decaan bezoekt dit jaar een aantal keer het klassenuur om uitleg te geven over het programma en de bijbehorende opdrachten voor het vak LOB dit jaar.

Voor het einde van februari heeft iedere leerling een gesprek met de decaan. Dit gesprek is gericht op de toekomst en de leerling wordt gevraagd vooruit te blikken op het komende jaar na de twaalfde klas.

Loopbaanoriƫntatie en -begeleiding


Algemeen

Klas 9 Havo & Vwo

Klas 10 Havo & Vwo

Klas 11 Havo & Vwo