Geschiedenis en naamgever


De geschiedenis van onze school

Het Geert Groote College is voortgekomen uit de Geert Groote School. Mark Mastenbroek heeft opgeschreven hoe de school in 1933 begon met 7 leerlingen in de kinderkamer van een Amsterdams woonhuis en zich vervolgens ontwikkelde tot het college van nu. Lees hier deze bijzondere geschiedenis.

Geert Groote

Onze naamgever was een belangrijke onderwijsvernieuwer uit de vroege renaissance. Geert Groote leefde van 1340 tot 1384, in de overgangstijd tussen de late Middeleeuwen en de ontluikende Renaissance. Hij was de zoon van een rijke lakenkoopman uit Deventer. Hij studeerde met succes en genoot een relatief luxe leven.

Na een ernstige ziekte kwam hij tot inkeer en tot innerlijke verdieping, waaruit zijn streven ontstond naar een religieuze houding midden in het dagelijks leven. Hij stichtte "De Broederschap des Gemenen Levens”, een gemeenschap die zich hield aan de regels van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, zónder de - voor het leven bindende - kloostergelofte af te leggen.

Als vroeg-renaissancist bepleitte Geert Groote ook een meer op het individu en op het kind gerichte onderwijsvorm. Hij voerde leeftijdsfases in als criterium om de leerstof te ordenen. Hij stimuleerde het zelfstandig leren denken en spreken en bijvoorbeeld onderlinge behulpzaamheid tussen leerlingen. De Zwolse school van zijn vriend Johannes Cele werd letterlijk een schoolvoorbeeld voor grote delen van Europa.

In de loop van zijn niet zeer lange, maar zeker turbulente leven, kwam Geert Groote steeds dichter bij zijn levensovertuiging “In God alleen te rusten en te leven en toch met beide voeten in het volle leven te staan”. Met dat motto voelt de school zich verbonden.