aanmeldprocedure brugklas 2017/18


De aanmeldprocedure voor leerlingen die in de zomervakantie 2018 de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school is voor alle Amsterdams scholen hetzelfde. Ook dit jaar verloopt de aanmelding weer volgens de procedure loting & matching. Op grond van het basisschoolbesluit meldt de leerling zich aan voor minimaal 6 Vmbo scholen  (Vmbo) of minimaal 12 Havo of Vwo scholen. Uiteraard alleen voor scholen met overeenkomstige niveau om plaatsing te garanderen.

Aanmelden bij school eerste keuze

Van maandag 5 maart tot en met vrijdag 16 maart kunnen leerlingen zich aanmelden bij de school waar zij het liefst naartoe willen en die zij dus op nummer 1 van de voorkeurslijst hebben gezet. Is het Geert Groote College de school van eerste voorkeur, dan wordt u tussen maandag 5 maart 2018 en vrijdag 16 maart 2018 verwacht in ons schoolgebouw aan de Fred. Roeskestraat. Kom bij voorkeur langs op één van onze twee inschrijfmiddagen: woensdag  7 maart of woensdag  14 maart tussen 13.00 en 16.00 uur. De overige dagen bent u welkom tussen 14.00 en 16.00 uur om uw kind aan te melden.Neem bij de aanmelding het door de basisschool verstrekte basisschoolbesluit en de ondertekende voorkeurslijst mee. 

LET OP! Neem ook het ingevulde GGCA aanmeldformulier brugklas mee, dit is te downloaden van onze website. Wij zorgen dan dat de voorkeurslijst van uw zoon/dochter in het Amsterdamse aanmeldsysteem wordt ingevoerd. De aanmeldprocedure sluit op 16 maart 2018 om 16.00 uur.

Het Amsterdamse loting- en matchingsysteem

De Amsterdamse procedure voor loting en matching werkt als volgt:
- Uw kind krijgt via de computer één lotingsnummer dat geldt voor alle scholen.
- In volgorde van lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het nummer van uw kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft.
- Is die school vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde, etc.
- Als uw kind een plek heeft, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer.
Zo worden door het centrale systeem alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Meer informatie over de procedure en belangrijke data vindt u op http://www.amsterdam.nl/naardebrugklas.

Op donderdag 5 april wordt bekend gemaakt op welke school de leerling is geplaatst. Ouders en leerlingen ontvangen een welkomstbrief van de school.

AANMELDINGEN VAN BUITEN DE REGIO

Leerlingen van buiten de regio Amsterdam kunnen zich ook aanmelden op een Amsterdamse school die meedoet aan de loting en matching. De procedure zegt hierover het volgende:
Woon je niet in Amsterdam, maar wil je je aanmelden bij een school in Amsterdam? Dan ga je van 5 maart t/m 16 maart naar je school van eerste voorkeur. Als je naar een school in de buurt van Amsterdam gaat, krijg je als het goed is een aanmeldingsformulier van je basisschool. Ook als je geen aanmeldingsformulier hebt, meld je je aan bij de school waar je het liefst naar toe gaat. De VO-school regelt dat je wordt aangemeld en stelt zo nodig met jou een voorkeurslijst op met andere scholen.

Voor ouders en leerlingen van buiten Amsterdam is het belangrijk om te weten dat ook zij zich moeten oriënteren op meerdere scholen. Wij verwachten van deze ouders dat zij bij aanmelding een lijst met scholen paraat hebben. Uiteraard kunnen wij bij twijfel helpen met het opstellen van de lijst. Hiervoor is het nodig een afspraak te maken via de administratie.

VOORRANG voor vrijeschool leerlingen

Leerlingen afkomstig van vrijebasisscholen hebben voorrang op het Geert Groote College. Komt een leerling uit Amsterdam, dan kan alleen aanspraak op de voorrangsregel worden gemaakt als het Geert Groote College bovenaan de voorkeurslijst staat.

Leerlingen van buiten Amsterdam mét voorrang stellen samen met het Geert Groote College (de school waar de voorrang geldig is) een voorkeurslijst op met minimaal één school. Ook voor deze leerlingen geldt dat zij zich aanmelden van 5 maart tot 16 maart.

Let op: Voorrang is nooit een garantie voor plaatsing. Bij meer aanmeldingen dan plekken voor een bepaald niveau is het mogelijk dat voorrangsleerlingen niet kunnen worden geplaatst.

NIVEAU'S

Op het Geert Groote College hanteren we drie niveaus; Vmbo-t, Havo en Vwo. Volgens de Kernprocedure plaatsen we leerlingen met een gemengd advies in een klas met het onderliggende mono-advies. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling met een Havo/Vwo advies in de Havo-klas wordt geplaatst. Voor nieuwe Vmbo-t leerlingen organiseert het GGCA een LWOO-screening, waarbij wordt onderzocht of er leerachterstanden zijn. Ouders ontvangen na inschrijving hierover bericht.

KLASSENGROOTTE

Er zijn in het schooljaar 2018/19 twee klassen Vmbo-t met 25 leerlingen per klas, twee Havo klassen met 27 leerlingen en twee Vwo klassen met 29 leerlingen elk.

ORIËNTATIEGESPREKKEN

U kunt een gesprek aanvragen als u wilt weten of ons vrijeschoolonderwijs geschikt is voor uw dochter of zoon. Mochten daarover twijfels bestaan, dan raden wij dat zeker aan. Zo'n gesprek wordt in aanwezigheid van uw dochter of zoon gevoerd. U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken via: aanname@ggca.nl of 020 574 5830.

ZORG

Wanneer uw kind extra onderwijs- of zorgbehoeftes heeft, zoals bij leer- of gedragsstoornissen, een fysieke beperking of dyslexie is het extra belangrijk te weten wat de begeleidingsmogelijkheden zijn die het Geert Groote College kan bieden. Voor meer informatie omtrent zorg kunt u een afspraak maken met onze zorgcoördinator Saskia de Vocht via svocht@ggca.nl en meer informatie betreffende de begeleiding van dyslectische leerlingen is te verkrijgen via Marleen van Ouwerkerk via mouwerkerk@ggca.nl

Over het aanmeldformulier

Lees eerst goed de stappen door!
Stap 1. Vul het formulier in
Stap 2. Print het ingevulde formulier uit
Stap 3. Onderteken het formulier

Klik hier voor het aanmeldformulier

Voor een correcte verwerking op onze administratie hebben wij een getypt formulier nodig.

samengevat

5 maart
gaat de aanmeldperiode van start

Aanmelden kan tussen 14.00 en 16.00 uur, op woensdag 7 en 14 maart van 13.00 tot 16.00 uur.
Neem het originele basisschoolbesluit, de ondertekende voorkeurslijst en het ingevulde aanmeldformulier brugklas GGCA mee.
Klik hier voor het formulier 

16 maart
om 16.00 uur sluit de aanmeldperiode


5 april
wordt de school van plaatsing bekend gemaakt

In juni volgt een kennismakingsmiddag met de toekomstige klasgenoten

Contactgegevens
GGCA  (Geert Groote College Amsterdam)
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam
www.ggca.nl

Bij vragen of om een afspraak te maken voor een oriëntatie gesprek? Bel naar 020 575 5830 of mail naar aanname@ggca.nl