aanmeldprocedure brugklas 2017/18

 

Wat houdt centrale loting & matching in?

Alle leerlingen worden op één moment geplaatst op een school van hun voorkeurslijst via een centraal loting & matchingssysteem. Hiervoor wordt het algoritme DA-STB (“Deferred Acceptance, Single-Tie-Breaking”) gebruikt.

Hoe werkt centrale loting & matching?

  1. Leerlingen maken een voorkeurslijst op basis van hun echte voorkeuren en melden zich vervolgens aan bij de school van eerste voorkeur.
  2. Via het centrale loting & matching systeem krijgt elke leerling één lotingsnummer.
  3. Alle leerlingen worden op volgorde van hun lotingsnummer één voor één geplaatst.
  4. Als een leerling aan de beurt is om geplaatst te worden, wordt eerst gekeken naar de school die het hoogst op de voorkeurslijst van deze leerling staat.
  5. Is die school al vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar derde voorkeur, etc.
  6. Zo wordt door het centrale systeem per leerling de voorkeurslijst afgewerkt tot iedereen geplaatst is.
  7. Alle leerlingen worden vervolgens gelijktijdig geïnformeerd waar ze geplaatst zijn.

Wat betekent dit voor de voorkeurslijst?

Een leerling kan een voorkeurslijst opstellen met daadwerkelijke voorkeuren. Afhankelijk van het basisschooladvies en de scholen op de voorkeurslijst moet een lijst meer of minder lang zijn om geplaatst te kunnen worden op een school van de voorkeurslijst.
Hoe lang precies, is niet van tevoren te zeggen. Staan er veel populaire scholen op de lijst waar afgelopen jaar leerlingen zijn uitgeloot, dan is het verstandig een lange lijst te maken. Vast staat dat een leerling nooit slechter wordt van een zo lang mogelijke lijst! Dit is dan ook het advies aan de leerlingen: maak een lijst met zoveel mogelijk scholen van voorkeur en houd er rekening mee dat er ook scholen op staan waar vorig jaar niet is geloot.

Verder gelden de volgende richtlijnen:

  • Bij Vmbo-b en Vmbo-k wordt de laatste jaren weinig geloot: leerlingen met een vmbo-b of vmbo-k advies worden geadviseerd zeker vier scholen op hun voorkeurslijst invullen;
  • Bij Vmbo-t is meer geloot: leerlingen met een vmbo-t advies worden geadviseerd zeker zes scholen op hun voorkeurslijst in te vullen;
  • Bij Havo en Vwo is ook meer geloot. Leerlingen met een havo- of vwo-advies kunnen het beste een langere voorkeurslijst opstellen. Wanneer veel scholen waar afgelopen jaar geloot is op de lijst staan, wordt geadviseerd om de lijst aan te vullen tot zeker twaalf scholen.

Een garantie op plaatsing is het niet. Met leerlingen die niet worden geplaatst wordt contact opgenomen. Uiteindelijk biedt OSVO de garantie dat er voor iedere leerlingen een plek van voldoende kwaliteit, passend bij het basisschooladvies beschikbaar is.

Wat zijn de kansen op plaatsing?

Het systeem verandert niets aan de capaciteit. Er is in Amsterdam voldoende plek voor alle leerlingen, maar omdat sommige scholen erg populair zijn moet er geloot worden. Ook in dit systeem zullen er leerlingen teleurgesteld worden en laag op hun voorkeurslijst terecht komen.
De kansen op plaatsing op een school hoog op je voorkeurslijst zijn afhankelijk van het lotingsnummer van de leerling, het basisschooladvies en de scholen op de voorkeurslijst(en). In de simulatie van afgelopen jaar komt 82% van de leerlingen op de eerste voorkeur en ongeveer 97% in hun top 5. Maar per advies kan dit verschillen (bij vmbo-b komt een hoger percentage op eerste voorkeur, bij havo en vwo ligt het lager). Ook zal een aantal procent van de leerlingen buiten de top 5 vallen. Dit kan dus ook plaatsing op school 6, 7, 8, 9, 10 of zelfs buiten de top 10 betekenen.

Wie doen er mee aan de centrale loting & matching?

In principe doen alle leerlingen die naar een school in Amsterdam willen mee. Met uitzondering van leerlingen die naar het praktijkonderwijs, een kopklas, een tussenvoorziening (nevenvestiging zorg) of het VSO gaan. Leerlingen die zich voor een LOOT of DAMU opleiding aanmelden doen ook niet mee aan de centrale loting en matching.
Let op! Al deze leerlingen melden zich eerder aan. Namelijk in de eerste helft van februari. Voor deze leerlingen kunt u in januari het aanmeldformulier uit ELKK halen.

Wanneer is de oriëntatie en de aanmelding?

VO-scholen organiseren in januari, februari en maart 2017 open dagen. 

Wanneer is de plaatsing bekend?

Meer informatie volgt.

Hoe werkt het met voorrang?

Leerlingen kunnen op bepaalde scholen net als vorig jaar gebruik maken van voorrang, indien ze daar recht op hebben. Nadere informatie hierover volgt.

Informatie aan ouders en leerlingen

Ook kunt u ze attenderen op het volgende: in december verschijnt de Parool scholengids bij de zaterdageditie van het Parool. Hierin staan de VO-scholen.

KLASSENGROOTTE

De Vmbo-t klassen tellen elk 26 leerlingen. De Havo en de Vwo klassen tellen 28 leerlingen.

SAMENSTELLING BRUGKLASSEN EN BRUGPERIODE

Het Geert Groote College heeft brugklassen op Vmbo-t, Havo en Vwo niveau. Leerlingen met een dubbeladvies worden in het ondergelegen mono-advies geplaatst. Dit betekent dat leerlingen met een Vmbo-t/Havo advies geplaatst worden in de Vmbo-t klas en leerlingen met een Havo/Vwo niveau in de Havo klas. Na een brugperiode van twee jaar wordt er bij elke leerling gekeken of hij/zij op het juiste niveau zit.

ORIËNTATIEGESPREKKEN

U kunt een gesprek aanvragen als u wilt weten of ons vrijeschoolonderwijs geschikt is voor uw dochter of zoon. Mochten daarover twijfels bestaan, dan raden wij dat zeker aan. Zo'n gesprek wordt in aanwezigheid van uw dochter of zoon gevoerd. Afspraken via: aanname@ggca.nl of
020 574 5831.

ZORG

Wanneer uw kind extra onderwijs- of zorgbehoeftes heeft, zoals bij leer- of gedragsstoornissen, een fysieke beperking of dyslexie is het extra belangrijk te weten wat de begeleidingsmogelijkheden zijn die het Geert Groote College kan bieden. Voor meer informatie omtrent zorg kunt u een afspraak maken met onze zorgcoördinator Saskia de Vocht via svocht@ggca.nl en meer informatie betreffende de begeleiding van dyslectische leerlingen is te verkrijgen via Marleen van Ouwerkerk via mouwerkerk@ggca.nl

Zij-instroom


AANMELDPROCEDURE VOOR OVERIGE KLASSEN 2017/18

Overstappen van een andere Vmbo-t, Mavo, Havo of Vwo school naar het Geert Groote College is slechts sporadisch mogelijk. De meeste klassen zitten op dit moment vol. Om voor een zij-instroomplek in aanmerking te komen kunt u het motivatieformulier mailen naar zij-instroom@ggca.nl. Klik hier om het motivatieformulier te downloaden.

Een proefperiode van twee à drie weken maakt deel uit van de overstap!

Wachtlijst 2016/2017


Klas 7 (1 brugklas): Vmbo-t, Havo en Vwo: VOL, wachtlijst
Klas 8 (2) Vmbo-t, Havo en Vwo: VOL, wachtlijst
Klas 9 (3) Vmbo-t, Havo en Vwo: VOL, wachtlijst
Klas 10 (4) Vmbo-t: GESLOTEN,
dus geen plaatsingen of wachtlijst
Klas 10 (4) Havo en Vwo: VOL, wachtlijst
Klas 11 (4) Havo en Vwo: VOL, wachtlijst
Klas 12 (5) Havo en (6) Vwo: GESLOTEN,
dus geen plaatsingen of wachtlijst